EPC / EPG berekening

EPC / EPG berekening

De Energie Prestatienorm Gebouwen (EPG) is de nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van zowel woningen als utiliteitsgebouwen. De EPG is van toepassing op alle bouwaanvragen vanaf 1 juli 2012. De methode vervangt hiermee de oude EPC normering conform de NEN 5128 voor woningbouw en de NEN 2916 voor utiliteitbouw. Bij uw bouwaanvraag dient u aan te kunnen tonen dat in het gebouwontwerp is voldaan aan eisen die gesteld worden op energieprestatie gebied. Onze EPG-software rekent het gebouwontwerp door volgens NEN 7120, de NEN 8088 (ventilatie) en NEN 7125 (maatregelen op gebiedsniveau EMG)

Het buro heeft de nieuwste software in huis voor het maken van EPG-berekeningen. We kunnen uit de aangeleverde dwg- of dxf-file in zeer korte tijd een EPG-berekening genereren. Daarnaast kunnen we uit dezelfde CAD-file uw bouwbesluit berekeningen halen.  

Mailt u ons uw tekeningen, dan doen we u een passende aanbieding!